Stichting Stede & Vrye Heerlyckheyt

In Heenvliet bestond al eeuwen de Paardenmarkt en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de Stichting Paardenmarkt opgericht. De Paardenmarkt telt jaar in jaar uit duizenden bezoekers op Tweede Pinksterdag. 

Als tegenhanger van de wereldse Paardenmarkt is de stichting Stede en Vrye Heerlyckheyt opgericht (1998) met als doel het bevorderen van culturele evenementen, en ook het in stand houden van historisch erfgoed. 

 

Heenvliet is één van de oudste stadjes op het eiland Voorne en heeft als eerste in Nederland een beschermd stadsgezicht gekregen. 

In de middeleeuwen voeren de mensen uit Vlaanderen over de Bernisse naar de Maasmonding en ging men in Vlaardingen aan land om verder naar ’s Gravenhage te reizen. Het was de reisroute tussen de twee regeringscentra. De rivier de Bernisse was een belangrijke doorvaartroute en aan deze rivier lagen welvarende zogeheten voorstraathavendorpen. Dit waren Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland, eerder Blinckvliet geheten en Simonshaven. 

Na de St. Elisabethsvloed in 1421, waarbij het Haringvliet ontstond, werd ook het Spui gevormd. Hierdoor verzandde langzamerhand de Bernisse en werden de dorpen aangewezen op landbouw en veeteelt. 

 

De heerlijkheid Heenvliet dateert van 1254, toen de toenmalige burggraaf Hugo van Voorne het oude houten kasteel liet herbouwen als bakstenen donjonvesting. Het donjonkasteel is een van de best bewaarde kasteelruïnes in Nederland. Drie van de vier hoektorens staan na ruim zes eeuwen nog fier overeind. 

Elke lente en zomer organiseert de Stichting Stede en Vrye Heerlyckheyt Heenvliet, die de ruïne beheert, met veel succes concerten, openluchtspelen en andere activiteiten. Hoogtepunt is de internationale beeldentuin vier weken rond Pinksteren. 

Op zaterdagmiddagen vertellen gidsen over Ravesteyn. 

 

Het kasteel kende kort een onvrijwillige bewoner: Angelus Merula, de eerste hervormer van de Zuidelijke Nederlanden. Merula was in Brielle en Heenvliet notaris en priester. Hij had met Erasmus aan de Sorbonne in Parijs gestudeerd en werd steeds kritischer over het katholicisme. In 1557 werd hij door de inquisitie als ketter veroordeeld. De Heenvlieters waren echter op zijn hand en weigerden hem over te zetten naar Vlaardingen. Daarom werd hij enige tijd opgesloten in Ravesteyn. Uiteindelijk is hij overgebracht naar het nu Belgische Bergen, waar hij onderweg naar de brandstapel aan een hartaanval stierf. 

 

Voor Ravesteyn kwam het einde in 1572, toen de Watergeuzen het kasteel in brand staken. De ambachtsheer verhuisde met zijn familie naar het comfortabelere huis aan de Markt. Zo woont daar nog steeds de ambachtsheer Lamaison van den Berg, van wie de Stichting in 2004 het kasteel heeft overgenomen. Omdat Ravesteyn altijd in privébezit is geweest en nogal geïsoleerd ligt, is de ruïne niet verder gesloopt en relatief goed bewaard gebleven.

 

Bestuur SSVH: 

Marnix Trouwborst: voorzitter bestuur

André Vingerling: secretaris

Henk van der Linden: penningmeester   

Grea Vlag: bestuurslid

Lodewijk Lamaison van den Berg: bestuurslid       

Inline HTML